Koorinformatie

Het koor

Sinds april 2010 heet ons koor Toonkunst Amersfoort. Omdat we naast oratoria grote en kleine, zowel geestelijke als wereldlijke werken uit alle tijden zingen, schrapten we in april 2010 het woord oratorium uit onze naam. Grote oratoria zoals de Matthäus Passion en de Messiah staan wel regelmatig op ons programma!

Lees meer »

De afwisseling van in te studeren werken maakt het boeiend om bij ons koor te zingen. Wij zingen onder leiding van goed gekwalificeerde dirigenten. Voor de muzikale begeleiding en de vocale solo’s worden beroepsmusici aangetrokken, waardoor er voor de koorleden tijdens de concerten ook valt te genieten!

Zowel koorleden als de huidige dirigent vinden het prettig om de lat af en toe wat hoog te leggen. Die uitdaging gaan we graag aan. Het houdt iedereen scherp. Goed gekwalificeerde dirigenten, koorscholing, auditie voor toetreding, een keer per drie jaar een stemtest, ieder jaar een koorvormingsdag, dat alles draagt bij aan de kwaliteit van ons koor. Diverse leden volg(d)en zanglessen of een stemvormingscursus. We behoren tot de goede amateurkoren en dat willen we zo houden!

Aan culturele evenementen zoals ‘Amersfoort in Concert’ verlenen we graag onze medewerking. Voor onze muzikale bijdrage aan het bloeiende culturele leven in Amersfoort ontvingen we bij ons 130-jarig bestaan een Stadsoorkonde uit handen van een vertegenwoordiger van B&W. In 1997 werd de Carmina Burana door ons koor in De Flint met succes uitgevoerd. Kinderen van de Vrije School in Amersfoort verleenden hieraan hun medewerking. De meeste koorleden waarderen dergelijke optredens naast de concerten in een kerk.

Over het algemeen verlaat men het koor op 70-jarige leeftijd. Een logische stap is dan het lid worden van Toonkunst Plus.

Repetitie

De wekelijkse repetities zijn in de Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4, Amersfoort. Op maandagavond van 20.00 uur tot 22.15 uur. Voor nadere informatie kunt u een e-mail sturen naar het secretariaat.

Lees meer »

Op de repetitieavonden werken we volgens het studieschema. Aan de hand van dat schema studeren we thuis met behulp van een instrument, oefen-cd’s of midi-files. Ook geeft de dirigent geregeld tips om mooie registraties via You Tube te bekijken. Thuisstudie is noodzakelijk. Het maakt de gezamenlijke repetities aangenaam. Dan hoeft noten instuderen niet of nauwelijks meer. Omdat er tijdens de repetities niet gezellig bijgepraat kan worden, doen we dit in de pauzes en één keer per maand vanaf 22.00 uur onder het genot van een drankje en een hapje. Wilt u een keer komen kijken en meezingen kom dan naar een open repetitie. Lees beneden meer hierover

Begeleiding

Hans-Erik Dijkstra (1969) studeerde piano en compositie aan het Twents Conservatorium (Artez) van 1986 tot 1991 in Enschede. Hij behaalde zijn studie docerend musicus cum laude. In 1991 zette hij zijn studie voort aan de Hoge School voor de Kunsten te Utrecht. Hij studeerde bij Herman Uhlhorn en later bij de Russische pianist Alexander Warenberg.

Lees meer »

In 1994 sloot hij zijn studie uitvoerend musicus af. Tijdens zijn studie richtte Hans-Erik zich al op het begeleiden van andere musici en het maken van kamermuziek. Hij kreeg hierin lessen van Thom Bollen en Marien van Nieukerken. Na zijn studie werd Hans-Erik co-repetitor aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag (1996-2001). Vanaf 2000 is hij werkzaam als docent piano aan de muziekscholen van Veenendaal en Doetinchem. Daarnaast was en is Hans-Erik vaste begeleider van diverse koren door heel Nederland. O.a. het Bachkoor Apeldoorn, Toonkunst Arnhem, COV IJsselstein, Koninklijk Hengelo’s Mannenkoor en sinds januari 2018 ook van Toonkunst Amersfoort. Naast deze werkzaamheden is Hans-Erik actief als uitvoerend pianist en maakte hij in oktober 2017 een tournee door China met de Nederlandse tenor Martin Hurkens. In 2019 staat er weer een tournee door China gepland met een trio, bestaande uit fluit, saxofoon en piano. Naast uitvoerend werk componeert en bewerkt hij veel muziek, zowel voor eigen gebruik als ook in opdracht. Zo componeerde hij in 2016 een pianoconcert dat in 2017 is uitgevoerd in Baarn en Amsterdam met het OVIO-orkest.

De dirigent

Per 1 december 2012 is Bas van den Heuvel onze dirigent.

Bas van den Heuvel studeerde piano aan de Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem bij Arthur Hartong. Hij volgde verschillende masterclasses piano en liedinterpretatie. Sinds 1986 begeleidt hij diverse koren, zanggroepen en zowel instrumentale als vocale solisten. Hij voltooide zijn studie piano in 1991 en is sindsdien werkzaam als pianodocent, begeleider en koordirigent. In 2001 studeerde hij af aan de Hogeschool Gorinchem bij Joop Schets voor het Praktijkdiploma Koordirectie en in 2007 voor het Einddiploma Koordirectie. Hij volgde daarnaast diverse koor- en orkestdirectie cursussen. Tussen 1999 en nu heeft hij veel ervaring opgedaan in het dirigeren van theaterkoren, kamerkoren, ensembles en oratoriumverenigingen. Van 1999 tot 2009 was Bas pianist/begeleider en coach van de Zingende Bediening in Restaurant Kleyn Hartensteyn in Oosterbeek.

Lees meer »

Op dit moment is Bas dirigent van vier koren: Toonkunst Amersfoort, Oratoriumkoor De Lier, C.O.V. IJsselstein en Vocaal Ensemble Lochem. Met deze koren voerde hij o.a. uit: Johannes Passion van J.S. Bach, Elias en Paulus van Mendelssohn, Die Schöpfung van Haydn, Ein Deutsches Requiem van Brahms, Requiem en Magnificat van Rutter, Requiem van Duruflé, Dixit Dominus en Dettingen Te Deum van Händel, Requiem van Mozart, The Armed Man van Karl Jenkins, Petite Messe Solonnelle van Rossini, maar ook vele Bach cantates en a capella programma’s alsmede composities van onbekendere componisten zoals Steve Dobrogosz, Petris Vasks, Ola Gjeilo en Eric Whitacre. Hij werkte samen met gewaardeerde orkesten als het Randstedelijk Begeleidingsorkest Sinfonia, Het Promenade Orkest, Il Concerto Barocco, Florilegium Musicum, het Parnassus Ensemble en Nationaal Symfonisch Kamerorkest Naska. Daarnaast verleent hij regelmatig zijn medewerking aan concerten als pianist zoals tijdens de Scratch concerten in Bennekom georganiseerd door Vocalise Ede, en met Het Gelders Orkest in concerten van het Bachkoor Apeldoorn. Met dit koor voerde hij onlangs Ein Deutsches Requiem van Brahms uit als pianist (samen met Marien van Nieukerken) in de uitvoering voor twee piano's onder leiding van Joop Schets. Ook voerde hij met het Bachkoor uit: Saint Nicolas Cantate van Britten, Psalmensymfonie van Stravinsky, Carmina Burana van Orff (piano), Canticum Simeonis van Barbe (celesta) en het Requiem van Lloyd Webber (synthesizer).

Repertoire

Ons repertoire is heel breed. Passend bij een concertkoor. We zingen geestelijke én wereldlijke werken. Naast oratoria van grote klassieken als Bach, Händel, Haydn, Mendelssohn, Mozart en Verdi zingen wij grote en kleine werken van componisten uit vroegere en latere stijlperioden. Dirigent en koor houden van af en toe een pittige uitdaging.

Lees meer »

Over het algemeen zingen wij werken voor koor, vocale solisten en orkest of orgel dan wel piano. Af en toe zingen we a capella. Een greep uit het repertoire van de afgelopen decennia ziet u na het aanklikken van ‘concerten’ en ‘archief’. Op de bijbehorende affiches staat welke orkesten en solisten hun medewerking verleenden. Een bijzonder feestelijke ervaring was het zingen van de Carmina Burana in de Flint. Met medewerking van leerlingen van de Amersfoortse Vrije School gaven we twee concerten. Het meedoen aan De Vloed in Klank, een megacompositie van de Amersfoortse componist en oud-directeur van de beiaardschool Wim Franken, was een verrijkende belevenis. Onder leiding van vier dirigenten werd de grootse compositie door spreekstemmen, Amersfoortse koren, solisten, blokfluitisten, twee orkesten en twee orgels uitgevoerd in de Sint-Joriskerk.

Scholing

Werken aan kwaliteit vinden we heel belangrijk. Daarom is er veel aandacht voor scholing. Onze dirigent brengt ons de fijne kneepjes van het zingen bij. Voor de aanvang van de repetities wordt er ingezongen aan de hand van o.a. zangtechnische oefeningen.

Lees meer »

Op de jaarlijkse koorvormingsdag wordt door mensen van buitenaf koorscholing gegeven. Dit zijn leuke, leerzame en boeiende workshops.

Een keer in de drie jaar gaat iedereen op voor een stemtest die door de dirigent en een zangpedagoog wordt afgenomen. Indien nodig krijgt iemand het advies om zanglessen te nemen of een cursus koorscholing te volgen.

Geschiedenis

De geschiedenis van ons koor gaat terug tot 1878! Voor belangstellenden het verhaal in vogelvlucht: In 1878 richtten 67 dames en heren in Amersfoort een zangvereniging op. Men sloot zich aan bij de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst. Op 6 april 1879 was het eerste concert: in Amicitia werd ‘Die Schöpfung’ van J. Haydn uitgevoerd. In 1880 kreeg de Toonkunst Vereniging Amersfoort van de gemeente subsidie om een ‘bekwaam zangonderwijzer’ aan te stellen.

Lees meer »

De heer F.J. Schweinsberg, de kapelmeester van de schutterij, was een van de eersten die het diploma Koorzangonderwijs van de Nederlandse Toonkunstenaarsvereniging behaalde. Hij begon met zangles geven aan 9- en 10 jarigen van de gemeentescholen. In 1888 kocht het koor een eigen studielocatie, het oude gevangenenhuis aan de Krommestraat, welk pand tot 1934 eigendom was. In 1903 had de Toonkunst Vereniging Amersfoort 185 leden, een zangvereniging van bijna 100 leden, een muziekschool met 182 leerlingen en een zangschool waar 167 kinderen gratis (!) les kregen. In 1903 werd ter ere van het 25-jarig bestaan van de zangvereniging een bijzonder concert gegeven met werken van de 16e eeuwse Amersfoortse componist Johannes Tollius. Voor het eerst in 325 jaar was in Nederland weer een compositie van een aantal 4-stemmige motetten en 6-stemmige madrigalen te horen!

In 1946 fuseerde de zangvereniging met de Amersfoortse Oratorium Vereniging. Het nieuwe koor Toonkunst Oratorium Vereniging Amersfoort, kortweg TOVA genoemd, kreeg als dirigent de heer A.C. Schuurman. Deze was directeur van de muziekschool. In 1958 gingen muziekschool en koor ieder hun eigen weg. In april 2010 wijzigde men de naam Toonkunst Oratorium Vereniging Amersfoort in Toonkunst Amersfoort.

Vanaf de oprichting vond men het verbeteren van de zangkwaliteit van de leden al heel belangrijk. Koorvorming vindt tijdens de repetities plaats en op de jaarlijkse koorvormingsdag. Sinds 1980 worden om de drie jaar stemtesten gehouden. Leden krijgen dan soms het advies om zangles te nemen of om naar een koorscholingscursus te gaan.

Twee bijzondere historische gebeurtenissen: Op 27 april 1967, tijdens de uitvoering van het Requiem van Verdi, sprong de koster tussen musici en publiek en riep: “Hoera, er is een zoon geboren!” Iedereen wist het direct: Beatrix en Claus hadden een zoon, de kroonprins! Spontaan onderbrak men het concert en werd het Wilhelmus ingezet. Op 4 mei 1995 was in de St. Joriskerk een herdenkingsdienst waarbij het Requiem van Verdi werd uitgevoerd door ons koor en een begeleidingsorkest. De toen 61-jarige jarige Dmitri Botjenko was onder het publiek. Hij had op diezelfde dag op het Russische Ereveld in Leusden voor het eerst het graf van zijn vader bezocht.

Open Repetitie

Er zijn op gezette tijden open repetities. Ieder die belangstelling heeft is dan welkom om te komen luisteren en evt. mee te zingen. Vaak houdt de dirigent dan ook rekening met toehoorders door bijvoorbeeld iets te vertellen over de muziek. Het is prettig als u uw komst van te voren aankondigt door een e-mail te sturen naar het secretariaat.