Organisatie

Bestuur

De vereniging heeft een bestuur, dat uit tenminste 5 leden bestaat. De bestuursleden zijn 4 jaar in functie. Deze termijn kan éénmaal met 4 jaar worden verlengd.

Samenstelling van het bestuur vanaf mei 2016: