bestuurfoto 3 nov 2019

De vereniging heeft een bestuur, dat uit tenminste 5 leden bestaat. De bestuursleden zijn 4 jaar in functie. Deze termijn kan éénmaal met 4 jaar worden verlengd.

 

 

Samenstelling van het bestuur vanaf 16 april 2019:

Voorzitter Henk Mul
Contact opnemen
Secretaris Margreet Zwarteveen
Contact opnemen
Penningmeester Cor van der Struijf Contact opnemen
Public Relations Marjan den Braber
Contact opnemen
Koormeester Peteryn Mulder Contact opnemen
Activiteitenbeheer Marianne Koster Contact opnemen