Informatie

Dit geplande concert is vervallen in verband met de conrona epidemie. De uitvoering heeft uiteindelijk plaast gevonden op 29 april 2022.
Koor
Toonkunst Amersfoort

Dirigent
Gerben Budding